top of page

Ideari 

1. Trets de l’entitat


1.1. Presentació de l’entitat


L’Esplai Kasperle és una entitat sense ànim de lucre que forma part del moviment associatiu en el temps de lleure. El centre d’esplai està situat a l’escola Antoni Balmanya (c/Freser 101), al Districte de Sant Martí, dins del barri el Clot-Camp de l’Arpa.
Fem esplai cada dissabte de 16:30 a 19:00 a l’escola, cedida pel Consorci d’Educació de Barcelona, després de deixar de fer esplai durant més de 25 anys a l’escola Escolàpies Calassanç per falta d’entesa i ideologia. També fem servir un local particular on guardem bona part de la documentació, material i disfresses que utilitzem.
Ens trobem participant del teixit associatiu del barri de forma activa, treballem dins la Coordinadora Infantil i Juvenil del Clot-Camp de l’Arpa (COMICC) i també dins de la Federació d’Entitats, associació que aglutina nombroses entitats del barri i que és una referencia dins del districte. Participem de la comissió de Festa Major, del Carnestoltes i de les Festes de Primavera entre d’altres.
Paral·lelament també estem associades a Esplais Catalans (ESPLAC), associació conformada per més d’un centenar d’esplais d’arreu del territori català, sota el Moviment Laic i Progressista (MLP). Participem de les reunions del Sector Barcelona, que esdevé un espai de convergència de diversos esplais, on s’organitzen trobades d’infants, adolescents i joves, i també formacions per monitors i monitores. Col·laborem amb el projecte Localitza’t, el qual manifesta a favor de la cessió per part de les administracions d’espais dignes pels esplais de Barcelona.


1.2. Trets d’identitat


L’Esplai Kasperle és una entitat sense afany de lucre que educa infants i joves, i representa una alternativa educativa en el temps de lleure.
L’entitat representa una educació no acadèmica amb alt contingut de dinamització social. S’expressa mitjançant un ideari on s’explica el posicionament de l’entitat vers la societat que ens envolta, i alhora serveix també com a marc de valors en els quals es pretén fer créixer els infants com a persones.
L’Esplai Kasperle cultiva una personalitat pròpia conformada per l’assemblea de monitors i monitores. Educadores en el lleure que ideem els projectes que volem treballar i pensem en els objectius que ens volem marcar. Treballem des de l’assemblearisme per tal d’assolir actituds crítiques, de compromís i responsabilitat amb l’objectiu d’establir el canvi social. La nostra participació és a través del voluntariat, a partir del qual realitzem la tasca d’esplai sense rebre una remuneració econòmica a canvi.
Ens definim com una entitat laica, respectem tot tipus de creença, ideologia i religió sempre i quan cap d’aquestes vulneri els drets humans, separant qualsevol religió de l’educació perquè aquesta sigui inclusiva per tothom. Promovem una societat equitativa i lliure, on tothom pot parlar i ser escoltat. Per tant, defensem la llibertat d’expressió i creiem en una societat feminista. Tot i que fomentem la nostra cultura com a mitjà d’expressió de l’estima cap a la nostra terra, des dels valors que defensem es pretén fer créixer als infants com a ciutadans i ciutadanes del món i que tinguin la possibilitat de sentir-se d’allà on vulguin.
Som una opció d’educació no formal en el temps de lleure que pretén fomentar l’esperit crític a través de l’educació en valors. Per això, a banda de realitzar la tasca d’esplai, també participem del moviment associatiu del Clot-Camp de l’Arpa, teixit que defineix el nostre barri.

 

1.3. Metodologia


La nostra entitat està formada per l’assemblea de monitors i monitores, educadores en el lleure que ideem els projectes que volem treballar i establim una sèrie d’objectius que volem assolir, tant amb els infants com dins de l’assemblea.
La nostra participació sempre és assembleària, tots i totes tenim els mateixos drets i ens reunim setmanalment per pensar i decidir com volem treballar amb els nostres infants. Entenem l’assemblearisme com l’eix polític principal per al treball en equip i la presa de decisions en col·lectivitat, i defensem que els infants s’apoderin d’espais oberts i propis de participació on puguin dir la seva.
El mètode pedagògic que establim és la manera com decidim educar els nostres infants. Els nostres pilars, a més a més de l’assemblearisme, són l’educació emocional, la coeducació, la cooperació, l’assertivitat i la participació activa.
Entenem l’educació com l’acció que desenvolupa una persona per tal d’assumir uns determinats valors, actituds i crítiques que el portin a promoure la transformació social i el creixement personal. Des de l’esplai Kasperle ens comprometem a assolir aquest objectiu mitjançant l’educació emocional i la coeducació, i acompanyant a l’infant al llarg d’aquest procés.
Entenem l’educació emocional com aquell procés d’autoconsciència i autocontrol de les emocions pròpies i fomentar l’empatia i les habilitats socials en els altres.
Entenem la coeducació com la metodologia educativa que té com a objectius educar de manera equitativa (no sexista) a infants, i deixar de contribuir a la creació de diferents expectatives per a dones i homes en la nostra societat. Treballem per trencar qualsevol rol o estereotip, ja sigui per identitat o orientació sexual.
També volem trencar amb els tabús imposats per la societat i poder parlar de qualsevol tema amb naturalitat.
Dins l’assemblea també promovem la participació activa, és a dir, la participació tant d’infants i monitors com de les famílies per construir un projecte comú com és l’esplai, per prendre consciència de grup i poder organitzar-nos i autogestionar els nostres recursos i activitat, en base a la cooperació entre tothom i el treball en equip.
Finalment, realitzem la tasca d’esplai des d’un punt de vista assertiu. Entenem l’assertivitat com la coneixença dels propis drets i la seva defensa respectant als altres, comunicant-nos des de una posició de confiança i escolta activa. Veiem com a premissa fonamental que tota persona posseeix els mateixos drets bàsics i nosaltres hem d’actuar d’acord amb aquestes drets, sense generar influencia ni pressió.
Des de l’esplai Kasperle ens comprometem a treballar seguint aquest ideari i defensant aquestes valors, per tant és important esmentar que cada vegada que aquests principis canviïn o l’assemblea no es senti identificada, existeix la possibilitat de modificar l’ideari sempre que calgui o sigui necessari.

1.3.1. Eines


Mitjançant les nostres eines arribem als nostres objectius. La nostra eina més potent i important és la diversió.
Utilitzem la diversió com un mitjà per transmetre valors, cosa que ve implícita en el joc, que és la manera que tenim de treballar-los. A més del diàleg, dinàmiques, tallers i altres activitats que es constitueixen seguint una línia de fons, eix temàtic a partir del qual es construeixen i es pensen les activitats. Posteriorment es realitzen reflexions, en un espai de lliure pensament i opinió on cada infant té l’oportunitat de dir la seva i expressar-se sobre el que treballem, dins d’un un espai de confiança, entesa i seguretat, que proporcionem els monitorxs.


1.4. Valors

 

 • Companyonia: relació de convivència i respecte amb els que ens envolten per tal de construir junts un grup, un col·lectiu i/o un equip.

 • Estima i respecte per la natura: vincle que s’estableix amb la natura que comporta sensibilitat, coneixença i apreciació de l’entorn i cura del medi natural. Ens comprometem a donar-li valor a l’ecologisme per fomentar el respecte al medi.

 • Llibertat: condició d’autonomia individual. Partim que la llibertat d’un mateix ve condicionada per l’entorn. Dins de l’esplai volem crear un espai que, fora de tota la desigualtat i discriminació, faci lliure a l’individu. Principi “La meva llibertat acaba on comença la dels altres”.

 • Treball en equip: cooperació activa entre les membres d’un grup per assolir a un objectiu comú fomentant la participació activa del grup i el consens.

 • Esperit crític: incentiu del lliure pensament i d’una mirada critica vers un/una mateix/a i l’entorn.

 • Empatia: voluntat de comprendre els pensaments i sentiments d’una persona envers una situació.

 • Respecte: actitud per crear un espai inclusiu, segur i lliure de discriminacions on tota diversitat tingui cabuda. S’entén com la base de l’educació per la convivència.

 • Responsabilitat: predisposició constant i activa que un/una segueix a l’hora de realitzar una tasca a nivell personal i col·lectiu, que ajuda a fomentar l’autonomia.

 • Compromís: implicació que s’assumeix de manera personal per tal de realitzar una sèrie de tasques pel bé comú

 • Inclusió: creació d’un espai de seguretat on tothom pugui ser tal com és i expressar-se en llibertat.

 • Creativitat: habilitat de generar noves idees, desenvolupar els nostres pensaments i idees. És clau eina clau perquè els infants desenvolupin la imaginació i construeixen el seu propi món, a més d’incentivar la seva capacitat per resoldre problemes. Dins de l’esplai demanem més protagonisme al paper de l’art, la música, el teatre i totes les altres en la vida dels infants.

 • Feminisme: donat que partim d’una societat amb un sistema cisheteropatriarcal, capitalista i binari, busquem l’equitat entre totes les persones mitjançant l’apoderament de les dones i identitats no hegemòniques, ja que són el col·lectiu més oprimit. Trencant els rols de gènere i desemmascarant les desigualtats que sovint es camuflen i es normalitzen. Com a monitores, ens comprometem a desconstruir els nostres privilegis ja sigui per motius de identitat de gènere, classe, ètnia, credo, orientació sexual per poder fer de la nostra assemblea un espai segur.

1.5. Objectius

 

A continuació, exposem els objectius a llarg termini marcats dins de l’entitat que es volen assolir al llarg del curs:

 • Participació infantil: apoderament dels infants dins l’esplai i la societat donant-los veu i escoltant-los.

 • Responsabilitat afectiva i emocional: es basa en el consens, cura i diàleg sobre els sentiment i emocions que sorgeixen en una relació de qualsevol naturalesa. Tenir cura implica escoltar l’altre i acompanyar-lo tenint en compte les seves emocions.

 • Sostenibilitat: consisteix a assegurar que les generacions futures tinguin recursos suficients per tenir la mateixa qualitats de vida, o millor, que les presents. Posa el focus en la petjada ecològica de l’activitat dels humans i com reduir-la per millorar la nostre vida al planeta.

 • Deconstrucció: és el treball interpersonal que ha de fer cada persona per arribar a ser conscients dels nostres privilegis, ja sigui per raó de gènere, procedència, orientació sexual, etc.


2. Funcionament


L’esplai Kasperle obre les seves portes als infants els dissabtes de 16:30h a 19h. Ara bé, no només fa això, sinó que també fa sortides d’una tarda o d’un dia, caps de setmana i acampades, festes i colònies d’estiu la primera quinzena de juliol.
Els dissabtes els infants es troben dividits per grups d’edat, i els infants tenen uns monitors i unes monitores que són els mateixos durant tot el curs. Aquests, duen a terme una programació d’activitats d’acord amb un conjunt d’objectius plantejats a principi de curs. Els objectius estan inspirats en les necessitats específiques de l’edat i del grup en qüestió, i van estrictament lligats a l’ideari del centre i al projecte educatiu de l’esplai i d’ESPLAC.

Per a activitats extraordinàries com festes o sortides de cap de setmana ens reunim tots els monitorxs i decidim plegats. De la mateixa manera, a principi de curs s’elabora un projecte que recull totes les línies d’actuació dels grups i del centre i a final del curs es fa una memòria on es recopilen totes les activitats, les seves avaluacions, els canvis, etc. A l’esplai Kasperle funcionem segons un reglament de règim intern, unes normes de treball i un ideari que es troben recollits a les llibretes que disposen tots i totes.
El funcionament, en coherència amb el que segueixen els estatuts i les idees de l’entitat, pretén garantir l’esperit democràtic de manera que totes les decisions passen per l’Assemblea de monitores, es treballa per arribar al consens i si no s’assoleix, es vota i és la majoria (meitat més un membre) qui decideix. Fomentem la transversalitat en la presa de decisions tot i que l’Assemblea és el màxim òrgan decisori. No obstant, i per tal d’agilitzar la feina, ens dividim en diversos càrrecs i comissions, de manera que cada membre en comparteix una, dues o més, en funció de la seva motivació i experiència. Per a crear una unitat de criteris, assolir una correcta gestió del centre d’esplai i afavorir el desenvolupament de les activitats, hem creat el reglament de règim intern següent.

 

*S’ha elaborat aquest document des d’una perspectiva assembleària de consens i una perspectiva de gènere.*

bottom of page